Měření termokamerou - termografie

Jiří Ryšánek

Termovize ve stavebnictví
Termovize ve stavebnictví
Termovize v průmyslu
Termovize v průmyslu
Termovize v elektrotechnice
Termovize v elektrotechnice
Měření a revize FVE
Měření a revize FVE
Termovizí proti kriminalitě
Termovizí proti kriminalitě

Termovizní měření

Termovize je velmi účinným nástrojem a pomocníkem při odhalování nežádoucích tepelných ztrát. Nabízíme nezávislé termografické měření. Naším cílem je poskytnout komplexní termovizní analýzu v oblasti stavebnictví, průmyslu a elektrotechnice. Základem služby je měření tepelného vyzařování objektů termokamerou a následné vypracování protokolu o měření. Protokol tak může sloužit jako podklad pro projekt snížení energetické náročnosti nebo případnou reklamaci provedených prací.

Nabízíme objektivní vyhodnocení a dokumentaci skutečného stavu tepelných vlastností objektu nebo technického zařízení a tím šetřit Vaše investice i provozní náklady.

Poskytujeme tyto nejběžnější aplikace termografie:

 • Měření úniků tepla a diagnostika zateplení budov
 • Kontrola montáže a seřízení oken
 • Detekce míst s rizikem srážení vody a vzniku plísní
 • Měření tepelného vyzařování budov
 • Inspekce elektrických rozvodů, rozvaděčů a vedení vysokého napětí
 • Prediktivní údržba strojů – měření oteplení převodů, ložisek atd.
 • Revize elektrických zařízení – měření spojů, proudové přetížení a jiné elektrické nerovnováhy
 • Měření a revize fotovoltaických panelů a elektráren
 • Měření oteplení a rozložení teploty elektrických zařízení
 • Kontrola účinnosti chlazení a topení
 • Kontrola vlastností tepelné izolace (strojů, budov, horkovodů apod.)
 • Kvalitu výrobku při výrobě kovových a plastových dílů
 • Požární bezpečnost a prevence
 • Zjištění ohnisek a ohniska požáru
 • Noční vidění v bezpečnostních aplikacích

Termovizní měření provádíme převážně v Olomouckém kraji.

Termovize umožňuje vizualizovat tepelné vyzařování na povrchu hmotných materiálů. Výstupem je termogram, což je v podstatě snímek s teplotním profilem a přibližnými hodnotami teploty na povrchu objektů. Lze zaznamenat i videozáznam z termokamery ve formátu AVI.

Toto bezkontaktní měření termokamerou však neumožňuje zcela přesné zjištění teploty. Termografický snímek tak zobrazí teplotní mapu povrchu materiálu. Na měření termovizní kamerou významně působí mnoho okolních fyzikálních vlivů, které lze jen do určité míry zohlednit, ale ne zcela eliminovat. Při dodržení správných měřících postupů a nastavení, má však termogram relevantní vypovídací hodnou.