Měření termokamerou - termografie

Jiří Ryšánek

Termovize ve stavebnictví
Termovize ve stavebnictví
Termovize v průmyslu
Termovize v průmyslu
Termovize v elektrotechnice
Termovize v elektrotechnice
Měření a revize FVE
Měření a revize FVE
Termovizí proti kriminalitě
Termovizí proti kriminalitě

Termografie v elektrotechnice

Pravidelná kontrola, revize a údržba elektroinstalací

Termografie umožňuje posuzování stavu zahřívání elektrického zařízení všech napětí (MN, NN, VN). Termosnímky zobrazí vadné nebo přetěžované komponenty, spoje, svorky atd.. Lze tak cíleně provést potřebná preventivní opatření. Minimalizuje se tím nebezpečí vzniku požáru, poškození přístrojů a eliminují nákladné odstávky a opravy.

Pomocí této bezkontaktní, nedestruktivní metody měření je možno identifikovat začínající závady na el. zařízení při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie.

Termovizní měření umožňuje kontroly, které se uskutečňují během běžného provozu zařízení, bez ovlivnění jeho funkce a bez nutnosti odstávek.

Při preventivních kontrolách jsou případné závady zjistitelné již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu.

Termovizním měřením je možno detekovat místo pravděpodobné poruchy v elektrických zařízeních a tedy umožnit provedení případného zásahu při pravidelných odstávkách zařízení.

Velmi dobré uplatnění má toto měření při revizi elektrického zařízení, neboť zkušený revizní technik muže pomocí tohoto měření odhalit místa, kde dochází k přehřívání vlivem změny elektrických parametru. Při kontrole a vyhodnocování naměřených hodnot je postupováno dle pracovního postupu, údajů od výrobce zařízení, zkušeností inspektora a požadavku zákazníka.

Na termogramu je zobrazeno rozložení teplotního pole stykačů, které jsou vyfotografovány digitálním fotoaparátem. Z termogramu je patrná zvýšená teplota stykačů v důsledku funkce a jejich špatného chlazení.

Význam tohoto měření pro provozovatele:

  • informace o tom, že je něco v nepořádku - naměřená teplota je vyšší než výrobcem udávaná maximální pracovní teplota
  • upozornění, že v důsledku zvýšené teploty dochází ke snížení životnosti zařízení
  • doporučení k nápravnému opatření - vytvoření vzduchových mezer mezi stykači pro jejich lepší chlazení
Snímek termokamerou Snímek termokamerou Snímek termokamerou Snímek termokamerou

Zabezpečení výroby energií

Termokamery pomáhají při preventivní údržbě a detekci poruch u elektrických a mechanických částí.

Snímek termokamerou Snímek termokamerou Snímek termokamerou


Analýza přehřívání desek plošných spojů

V oblasti výzkumu a vývoje se používají termokamery pro cílenou analýzu teplotního rozložení např. u desek plošných spojů.