Měření termokamerou - termografie

Jiří Ryšánek

Termovize ve stavebnictví
Termovize ve stavebnictví
Termovize v průmyslu
Termovize v průmyslu
Termovize v elektrotechnice
Termovize v elektrotechnice
Měření a revize FVE
Měření a revize FVE
Termovizí proti kriminalitě
Termovizí proti kriminalitě

Termografie v průmyslu

Termografie se osvědčila jako nástroj preventivní údržby ke sledování mechanických tak elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Termokamery nacházejí využití oblasti výzkumu a vývoje při prověřování rozložení tepla na deskách plošných spojů.

Preventivní mechanická údržba

Snímek termokamerou

Aby bylo možné zaručit spolehlivost strojů, je nutné bezpečné a včasné rozpoznání hrozících závad u komponentů zařízení důležitých pro výrobu. Především u mechanických součástí může poukazovat zahřívání na příliš velké zatížení. To vzniká např. třením, chybným sestavením, opotřebením, nevhodnou tolerancí komponentů nebo nedostatkem maziva. Termokamera Testo 882 se svým vysokým teplotním rozlišením umožňuje přesnou diagnostiku poruchy. Kritické stavy zahřívání lze pomocí funkce izoterm přímo v přístroji vyhledat a učinit protiopatření.

Kontrola stavu naplnění

Snímek termokamerou

Lze kontrolovat stav naplnění v uzavřených nádržích a zabránit tak případnému poškození souvisejících strojů. Je tak možné zjistit pokles hladiny v nádrži například s chladící kapalinou a předejít tím poruše. Pomocí termokamery lze zjistit objem naplnění nebo zbytky materiálu v uzavřených nádržích i potrubích.

Bezpečné měření vysokých teplot

Snímek termokamerou

Pomocí termokamery lze měřit i teploty až do 550 °C. Speciální vysokoteplotní barevná paleta železo HT zobrazí jak vysoké tak nízké teploty s vysokým kontrastem.


Zjišťování kvality a kontrola výroby

Snímek termokamerou

Termokamery zajišťují precizní analýzu situace a pomáhají tak při kontrole procesů a zajišťování kvality výrobků. Je možné rychle a nedestruktivně rozpoznat cizí tělesa ve výrobních procesech a také odchylky v rozložení tepla u jednotlivých částí.

Kontrola kvality při výrobě vstřikovaných plastových dílů

Snímek termokamerou

Při vývoji a výrobě vstřikovaných plastových dílů se používají termokamery pro cílenou kontrolu procesu chlazení. Jestliže se vstřikované díly ochlazují velmi nerovnoměrně, dochází k rozdílné hustotě materiálu uvnitř vstřikovaného dílu. To vede k nízké stabilitě a špatné přesnosti lícování. Pomocí termokamery je možné proces ochlazování sledovat a dokumentovat. Je tak možné problémová místa již při jejich vytváření odhalit a rovnou je odstranit.