Měření termokamerou - termografie

Jiří Ryšánek

Termovize ve stavebnictví
Termovize ve stavebnictví
Termovize v průmyslu
Termovize v průmyslu
Termovize v elektrotechnice
Termovize v elektrotechnice
Měření a revize FVE
Měření a revize FVE
Termovizí proti kriminalitě
Termovizí proti kriminalitě

Termografie ve stavebnictví

Termokamerou lze rychle a nedestruktivně odhalit odchylky a slabá místa v budovách. S pomocí termokamery, jednoznačně identifikovat energetické ztráty a ušetřit náklady na vytápění.

Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb

Snímek termokamerou

Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda, jak odhalit případné stavební závady. Termokamery se hodí jako důkaz, zda byla dodržena kvalita a správné provedení staveb. Na snímku termogramu jsou vidět vznikající tepelné ztráty, vlhkost, netěsnosti budov a povrchová teplota.

Snímek termokamerou Snímek termokamerou

Lokalizace netěsnosti střech

Snímek termokamerou

Pomocí termokamery lze prověřit ploché střechy z hlediska provlhání. Provlhající oblasti ve střešní konstrukci uchovávají teplo získané slunečním zářením déle než neporušená místa. Večer se proto střešní konstrukce ochlazuje nerovnoměrně. Na základě zjištěných teplotních rozdílů zobrazí termokamera na střeše oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací.

Analýza pláště budov a detailní energetické poradenství

Snímek termokamerou

V termografii budov se využívá pro rychlé a efektivní analyzování energetických ztrát při vytápění nebo klimatizaci budov. Termokamery na základě vysokého teplotního rozlišení detailně zviditelní vadnou izolaci, tepelné mosty, stavební závady a poškození. Jsou idálně vhodné pro měření a dokumentaci energetických ztrát na vnějších dveřích a oknech, roletách výklencích radiátorů, na střešních konstrukcích nebo celém plášti budovy. Využití termokamery je optimální nástroj pro komplexní diagnostiku a údržbu a pokaždé, jedná-li se o energetické poradenství.

Detekce prasklého potrubí

Snímek termokamerou

Při podezření na prasklé potrubí často nutné celou nebo velkou oblast vysekat. S pomocí termokamery lze tyto závady lokalizovat a související nákladné práce se tak minimalizují. Úniky u podlahového topení a ostatních nepřístupných potrubí jsou lokalizovány přesně a nedestruktivně. Zabráníte tak zbytečnému bourání a náklady na opravu jsou tak několikanásobně nižší.

Prověřování škod způsobených vlhkostí

Snímek termokamerou

Důvodem mokré zdi může být vzlínající nebo prosakující voda vlivem špatného provedení okapů a odpadů. Také nedostatečná schopnost vsakování u trativodů může být původcem škod způsobených vlhkostí. S pomocí Termokamery je možné najít příčinu vzlínající zemní vlhkosti nebo prosakujícího kondenzátu přímo, dříve než voda způsobí větší škody.

Prevence tvorby plísní

Snímek termokamerou

Tepelné mosty způsobují vysoké energetické ztráty. Na těchto místech může v budovách docházet ke kondenzaci vlhkosti z okolního vzduchu. Následně jsou tato místa napadena plísněmi, s nimiž jsou spojena zdravotní rizika. Termokamery poskytují potřebná data, aby se dalo zavčas zabránit nebezpečné tvorbě plísní nebo se riziko napadení plísněmi minimalizovalo – a to i ve skrytých koutech a výklencích.

Kontrola topných systémů a instalací

Snímek termokamerou

Termokamerou se rychle a bezpečně provádí kontrola topenářských, klimatizačních a ventilačních instalací. Termokamera zobrazí nerovnoměrné rozložení teplot. Vyhledají se tak spolehlivě místa zanesení a ucpání radiátorů, ventilů atd.

Termokamerou lze zjistit ucpaná nebo špatně neprůchodná místa v chladičích nebo jiných teplotních výměnících.