Měření termokamerou - termografie

Jiří Ryšánek

Termovize ve stavebnictví
Termovize ve stavebnictví
Termovize v průmyslu
Termovize v průmyslu
Termovize v elektrotechnice
Termovize v elektrotechnice
Měření a revize FVE
Měření a revize FVE
Termovizí proti kriminalitě
Termovizí proti kriminalitě

Revize a měření fotovoltaických elektráren a FV panelů

Zjišťování poruch, sledování a kontrola fotovoltaických panelů

Důvodem pro termografické měření fotovoltaických, solárních zařízení je posouzení bezpečnosti a kontrola správné funkce jednotlivých částí FVE. Poškozené články mohou vést k mimořádnému zahřívání a tím k nebezpečí vzniku požáru. Případné hašení FV panelů může být problém taky pro zasahující hasiče. Je totiž všeobecně známo, že voda se elektrickou energií “špatně snáší“.

Měřením termokamerou lze odhalit jednotlivé poškozené nebo vadné články ve FV panelu. V případě této poruchy dochází k významné výkonové ztrátě v celém okruhu pole, což výrazně zhoršuje návratnost investice. Lze tak odhalit a eliminovat ztráty výkonu a současně je zajištěna vysoká bezpečnost zařízení.

Ke každému snímku může být uložena orientační hodnota intenzity slunečního záření (Wm2) naměřená speciálním přístrojem. Tuto zjištěnou hodnotu lze zohlednit a převést do termogramu.

Měření termokamerou umožní:

  • vadné články
  • vadné konektory
  • zviditelnit místa, kde dochází ke ztrátě vyrobené energie
  • přehřívání měničů (střídačů)
  • nedotažené spoje
  • riziko vzniku požáru

Měření termokamerou neodhalí:

  • elektrický výkon panelů
  • nevhodný návrh FVE
Snímek termokamerou